PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS CLUBU B-FIT ROKYCANY

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušování tohoto řádu vyzvat dotyčnou osobu k opuštění fitness clubu.*

Člen i návštěvník fitness je povinen:

 • přezout si obuv nebo použít sáček a obuv si uložit do skříňky v šatně
 • pro vstup použít turniket a projít pomocí klíčenky /jednorázové vstupné/ nebo členské karty
 • při cvičení používat čisté sportovní oblečení a obuv určenou pro sportovní aktivity
 • při cvičení používat RUČNÍK na stroje, který zdarma obdrží k zapůjčení na recepci
 • po cvičení ručník odevzdat na recepci do prádelního koše
 • při odchodu vyprázdnit skříňku a zanechat ji odemčenou a čistou, skříňka není určena k odkládání cenností
 • užívat veškeré vybavení na cvičení tak, aby nezpůsoboval škodu na majetku provozovatele, ODHOZY JSOU ZAKÁZANÉ v celých prostorách fitness
 • závaží a činky pokládat pomalu a opatrně (neházet jimi ani je hrubě nepoklat)
 • brát ohledy na ostatní členy a návštěvníky fitness
 • VRACET cvičební pomůcky, závaží a vybavení na místo, ze kterého byly vzaty, kotouče po odcvičení
 • sundat z os a vrátit na stojany, činky do stojanů
 • při cvičení s kotouči používat na osách bezpečnostní závěry
 • při cvičení s volnými váhami dodržovat bezpečnou vzdálenost od prostoru sousedícího stanoviště
 • při zjištění závady na zařízení ohlásit tuto skutečnost recepční nepoužívat magnesium apod.
 • členská karta je nepřenosná a je zakázáno, umožnit jiným osobám vstup do fitness na svoji kartu
 • členové a návštěvníci cvičí na vlastní odpovědnost a na svoje nebezpečí
 • cvičit ve fitness mohou osoby starší 15 let
 • není vhodné vodit děti do prostoru fitness z důvodu jejich bezpečnosti
 • trénovat ve fitness můžou jen naši smluvní trenéři
 • člen je povinen odejít do 23 hodin a návštěvník /jednorázové vstupné, 10vstup, 20vstup/ do 20.30 hodin
 • dodržovat přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a požívání omamných látek.

 

*Člen nebo návštěvník fitness clubu je povinen výzvě ihned vyhovět a club opustit. V opačném případě může být vyveden. Za toto chování mu bude přístup do clubu zakázán dlouhodobě.