Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
S ohledem na skutečnost, že v rámci poskytování našich služeb spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete níže přehled hlavních principů a zásad ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Jsme společnost B-FIT s.r.o., která provozuje fitness club a poskytuje služby s tímto spojené, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy a za podmínek uvedených níže.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete při písemné či online registraci, nebo při využívání našich služeb.

Jedná se tak nejčastěji o:

 • e-mail,
 • jméno a příjmení,
 • adresa trvalého bydliště,
 • telefonní číslo,
 • další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři nebo při online registraci),
 • údaje z Vámi předloženého průkazu totožnosti,
 • IP adresa,
 • soubory cookies (pro měření návštěvnosti webu a cílení reklamy),
 • případně další online anonymní identifikátory,
 • případně se jedná též o údaje k přístroji INBODY, který zaznamenává Váš pokrok v tréninku, pokud takovýto přístroj u nás budete využívat.

Proč používáme Vaše údaje?
Váš e-mail, telefon a případně jméno a příjmení používáme ke komunikaci o službách, které Vám poskytujeme. Pokud nám poskytnete e-mail k zasílání novinek, používáme jej. Zároveň používáme Vaše údaje též pro zajištění služby monitorující Vaše výsledky a pokrok ve cvičení – přístroj INBODY.

Tzv. soubory cookies používáme k měření návštěvnosti webu www.bfitrokycany.cz a k opětovnému cílení reklamy v reklamních systémech Google AdWors, Sklik a Facebook (Facebook pixel).

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup a jak jsou data zabezpečena?
Vaše údaje jsou evidovány personálem recepce fitness centra a případně jeho manažerem. Data jsou chráněna silnými hesly v emailovém systému a dalšími hesly jsou zabezpečena na pevném úložišti (disk počítače) i na virtuálním úložišti. Webové rozhraní je vedeno naším externím dodavatelem, který zaručuje jeho bezpečnost a dodržování veškerých standardů zakotvených v právní úpravě stejně jako v tomto dokumentu.

Analýzu návštěvnosti webu a cílení reklamy pomocí integrovaných kódů a souborů cookies provádí náš partner, který zaručuje naprostou anonymitu dat.

Evidence, která je vedena v písemné podobě, je pod stálým dozorem našich pracovníků, popř. je bezpečně uložena v uzamykatelné skříni.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele webu a cílit na jeho zařízení reklamu například podle procházených stránek na webu. Cookies používáme také k měření návštěvnosti webu (Google Analytics).

Jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a přiměřené následující období, abychom mohli komunikovat v případě Vašeho dalšího zájmu o naše služby.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Údaje získané prostřednictvím formuláře k odběru novinek ukládáme až do doby vašeho případného odvolání souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby a ze zákonných důvodů.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: recepce@bfitrokycany.cz.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím pište na e-mail recepce@bfitrokycany.cz.